Appassionato mov. III – Heike Quarto –
(Daron Hagen)

Appassionato Mov. Ⅲ – Heike Quarto – (composed by Daron Aric Hagen) Performed by Duo YUMENO Yoko Reikano Kimura, koto Hikaru Tamaki, violoncello Recorded live at Jiyu-gakuen, Myonichi-kan Auditorium, Tokyo (June 22, 2019) Commissioned and premiered by Duo YUMENO (2015)